Actievoorwaarden Win een complete keuken

 • Door deel te nemen aan de actie is de deelnemer akkoord gegaan met de actievoorwaarden.
 • Om kans te maken op de gratis complete keuken ter waarde van € 10.000,- dient de consument het Facebook bericht te liken en een ontwerp van zijn of haar keuken te maken in de keukenconfigurator op de website van Keukensale.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • De looptijd van de actie is van 1 april 2020 tot en met 3 mei 2020.
 • Keukensale.com houdt zich het recht voor om bij onvoldoende creaties (minder dan 300 ) de actie na 14 dagen looptijd om te zetten naar een deel, like en win actie voor de overige looptijd van de actie tot 3 mei.
 • Wanneer de actie wordt omgezet in een deel-like en win actie, dienen berichten openbaar gedeeld te worden door deelnemers om kans te maken op de prijs.
 • Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet bescherming Persoonsgegevens.
 • De winnaar van de prijs geeft Keukensale.com toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Binnen 5 werkdagen na afloop van de actie wordt per persoonlijk bericht contact opgenomen met de winnaar.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De actie kan niet worden samengevoegd met cheques, kortingsacties of aanbiedingen uit een andere actie.
 • Keukensale.com kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Keukensale.com.